Nastavnici

Nastavnici

 

NASTAVNICI I PREDMETI KOJE POUČAVAJU

NA TEOLOŠKO-KATEHETSKOM INSTITUTU MOSTAR

U skladu s Naputkom Kongregacije za katolički odgoj, postignutim Sporazumom između Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Teološko-katehetskog institutu u Mostaru, i njegovim Statutom, Mostarsko-duvanjska i Trebinjsko-mrkanska biskupija kao osnivači osiguravaju najmanje pet (5) stalnih nastavnika iz propisanih disciplina, i s njima se sklapa Ugovor o radu, u skladu sa Zakonom.

Izvođenje dijela nastave na TKIM-u mogu preuzeti i stalni nastavnici Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu u skladu s navedenim Sporazumom, bilo kao nositelji kolegija bilo kao nastavnici pojedinih disciplina. Dio nastave preuzimaju i kvalificirani sveučilišni nastavnici sa Sveučilišta u Mostaru, ili s drugih visokoškolskih obrazovnih ustanova.

 Stalnim i ne-stalnim nastavnicima te vanjskim suradnicima s doktoratom, u izvođenju nastave i ispita, prema potrebi, pomažu suradnici (asistenti ili viši asistenti).

TKIM sa stalnim nastavnicima KBF-a, koji kao vanjski suradnici preuzimaju izvođenje dijela nastave bilo kao nositelji kolegija bilo kao nastavnici pojedinih disciplina, sklapa ugovor o djelu, u skladu sa Zakonom.

 

I.     STALNI (STABILNI) NASTAVNICI NA TKIMU

1.  Filozofija: Mr. sc. Lucija Petrović (2015.-2019.) i dr. sc. Antonio Poljak, stalni nastavnik od 2017.)

2.  Sveto Pismo: Mr. sc Drago Ćurković, doktorand (obrana disertacije do kraja 2017.)

3.  Dogmatika: Dr. sc. Ivan Ivanda

4.  Moralna teologija: Dr. sc. Ante Komadina

5.  Humanističke znanosti: Dr. sc. Marko Šutalo

 

II.   NASTAVNICI NOSITELJI PREDMETA I PREDAVAČI KAO VANJSKI SURADNICI

Filozofija i povijest filozofije:

1.  Dr. sc. Mate Buntić, doc., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

2.  Dr. sc. Ivica Musić, izv. prof., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

3.  Dr. sc. Antonio Poljak, viši asistent, TKIM

4.  Mr. sc. Lucija Petrović, viši asist., TKIM

Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta:

5.  Dr. sc. Darko Tomašević, izv. prof., KBF Sarajevo

6. Dr. sc. Dubravko Turalija, doc., KBF Sarajevo

7.  Mr. sc. Jozo Čirko, viši asist., TKIM

8.  Mr. sc. Drago Ćurković, viši asist., TKIM

Dogmatska teologija:

9.  Dr. sc. Mario Bernadić, doc., KBF Sarajevo

10.  Dr. sc. Ivan Ivanda, doc., TKIM Mostar

11.  Mr. sc. Davor Berezovski, viši asist., TKIM

12.  Mr. sc. Ivan Turudić, viši asist., TKIM

13.  Mr. sc. Mladen Šutalo, viši asist., TKIM

Fundamentalna teologija (Temeljno bogoslovlje):

 - Dr. sc. Ivan Ivanda, doc., TKIM

Moralna teologija i Društveni nauk Crkve:

14.  Dr. sc. Ante Komadina, doc., TKIM

15.  Mr. sc. Mile Vidić, viši asist., TKIM

Duhovno bogoslovlje:

16.  Dr. sc. Drago Župarić, izv. prof., KBF Sarajevo

17.  Mr. sc. Ivo Šutalo. Viši asist., TKIM

Patrologija, istočno bogoslovlje i ekumenizam:

18.  Dr. sc. Tomo Vukšić, izv. prof., KBF Sarajevo

Opća i nacionalna povijest Crkve:

19.  Dr. sc. Božo Goluža, red. prof., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i TKIM

20.  Dr. sc. Milenko Krešić, doc., KBF Sarajevo

Crkveno pravo:

21.  Dr. sc. Bernarda Horvat, viši asist., KBF Sarajevo

22.  Mr. sc. Nikola Menalo, viši asist.,TKIM

Liturgika:

23.  Dr. sc. Ante Pavlović, izv. prof., KBF Sarajevo

24.  Mr. sc. Tomo Knežević, viši asist., TKIM

25.  Niko Luburić, prof. art., asist., TKIM

Pastoralna teologija:

26.  Dr. sc. Šimo Maršić, doc., KBF Sarajevo

27.  Mr. sc. Krešo Puljić, viši asist., TKIM

28.  Mr. sc. Željko Majić, viši asist., TKIM

29.  Mr. sc. Ivan Perić, viši asist., TKIM

Religijska pedagogija i katehetika

- Dr. sc. Ante Pavlović, izv. prof., KBF Sarajevo

30.  Dr. sc. Pavo Jurišić, izv. prof., KBF Sarajevo

31.  Dr. sc. Marko Šutalo, viši asistent, TKIM

Pedagogija, psihologija i druge društveno-humanističke znanosti

32.  Dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski, viši asist., KBF Sarajevo

33.  Dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

34.  Dr. sc. Davorka Topić Stipić, doc., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

35. Mr. sc. Jadranka Knežević, dr. med., viši asist., TKIM

36.  Martina Bošnjak, mag, paed., asist., TKIM

37.  Mirjana Drežnjak Naletitlić, akad. graf., asist., TKIM

37.  Dragana Zovko, prof., asist., TKIM Dr. sc. Mario Bernadić